Szukasz współpracy z uczciwą firmą?
PALOMA PFLEGE 24 - praca dla opiekunek i opiekunów osób starszych w Niemczech

ZADZWOŃ DO NAS

 +48 698 916 196

Szukasz wsparcia firmy podczas pobytu za granicą ?
PALOMA PFLEGE 24 - praca dla opiekunek i opiekunów osób starszych w Niemczech

ZADZWOŃ DO NAS

 +48 506 162 380

Chcesz otrzymywać wynagrodzenie w bieżącym miesiącu pracy ?
PALOMA PFLEGE 24 - praca dla opiekunek i opiekunów osób starszych w Niemczech

ZADZWOŃ DO NAS

 +48 506 162 380

Szybki KontaktJankówka 112

32-020 Wieliczka

 

telefon :

+48 698 916 196


ogólne informacje i kontakt z klientem :

info@palomapflege24.org

rekrutacja i aplikacja :

hilfe@palomapflege24.org


Godziny 9:00-17:00 (pn-pt)


Rzetelna Firma

Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 Paloma Pflege 24  informuje, że:

1) administratorem danych osobowych osób aplikujących i zatrudnionych w Paloma Pflege 24 jest firma Paloma Pflege 24, Jankówka 112, 32-020 Wieliczka, Nip: 6811540816.

2) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji i zatrudnienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a  w/w Rozporządzenia oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy

3) dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, poszukiwania miejsca pracy oraz zatrudnienia

4) każda osoba, której dane zostały przekazane firmie Paloma Pflege 24 ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

5) każda osoba, której dane zostały przekazane firmie Paloma Pflege 24 ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6) każda osoba, której dane zostały przekazane firmie Paloma Pflege 24 ma prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

7) podanie danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji w celu zawarcia umowy o pracę z wybranymi osobami

8) dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami